RSS

[Ngôn tình] Thất thân làm thiếp – Tác giả: Nguyệt Sinh

07 Tháng 6

Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt Sinh

Giới thiệu

Xuất giá trước ba ngày, nàng bị người cường bạo, hôn ước hủy bỏ.
Nguyên bổn nàng là vân quốc tài nữ, hắn là Phượng Vũ Cửu Thiên – Thiếu trang chủ, tài nữ phối giai nam, là vi giai đàm, chính là hôm nay biến đổi, nói đến người của nàng, đều bị lắc đầu trong lúc đó, là vi dẫn hám, đương nhiên, giữa cũng có hưng tai họa nhạc họa.
Nàng, không biết vận mệnh vì sao như thế chọc ghẹo bản thân.
Một chỗ đám mây, một chỗ lầy lội, điệt xuống – tư vị, liền có người trong cuộc mới biết.
Nguyên bổn cảm tạ Phượng gia lão thái nãi – quá phận yêu thích, tuy không cho nàng làm đại phu nhân, khước cũng thành Phượng Cô – tiểu thiếp, không cần ở trong nhà, làm phiền hà mẫu thân.
Chính là thấy Phượng Cô – hắn liếc mắt, nàng mới biết được, nàng là sai nhiều lắm thái quá.
Cặp…kia ánh mắt, có thể nào quên được, đã hủy đi danh tiết của nàng!
Ai có thể nghĩ đến, cường bạo nàng, chính là Phượng Cô, Phượng Vũ Cửu Thiên – Thiếu trang chủ, thuyết không hận là không có khả năng! Chính là nàng như thế nào có thể đấu lại hắn, hơn nữa phía sau nàng còn có mẫu thân, nàng thân nhân duy nhất, nàng không thể không cố a!
Vì vậy chỉ có thể bản thân ma túy bản thân, nhẫn nhịn, quên đi đau khổ mà sống!
Chính là, có thể sao?

Full prc download

About these ads
 
Để lại phản hồi

Posted by on 07/06/2012 in Ebooks

 

Thẻ: ,

Bình luận của bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 137 other followers

%d bloggers like this: